Levná-Domácnost.cz - velkoobchod pro každého

kosik Nákupní košík: Váš nákupní košík je prázdný.
Kategorie: Značka Řazení Hledat

SOOTHE AIR - Car Floral Sense - LEMON

SOOTHE AIR - Car Floral Sense - LEMON
Vaše cena: 35,70 Kč Množství ks
Běžná cena: 47,47 Kč
Dostupnost:
Skladem
Návod k použití: Vyjměte květinu a svorku z obalu. Zatlačte svorku do zadní části květiny a přichytněte k ventilaci uvnitř auta. Nechejte čerstvou vůni šířit uvnitř auta. Zabraňte kontaktu s lakovanými, natřenými, plastovými a čalouněnými povrchy. Volně posouvejte k zabránění obarvení okolní plochy. Varování: Tento výrobek není hračka. Udržujte z dosahu dětí a nemluvňat. Po použití si umyjte ruce. Uchovejte prosím obal ze zdravotních důvodů. Čtěte informace před použitím. VAROVÁNÍ. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Může vyvolat alergickou kožní reakci. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zlikvidujte obsah/obal do příslušného systému místního odpadu.
Ingredients: Perfume, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicilate, Citral, Geraniol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Linalool.

Cena je uvedena včetně DPH.